Barn og ungdom

Det finnes mange grunner til at barn og ungdom trenger noen å snakke med.

Det kan være tanker og erfaringer knyttet til puberteten, det skjer store og mektige forandringer i denne fasen som det kan være godt å snakke med noen om. Det er mange som opplever at de har liten tro på seg selv og føler seg liten. Mange har et anstrengt forhold til mat og til kroppen sin. Det kan være at foreldrene flytter fra hverandre, noe som skaper store forandringer i livet. Noen tenker på de viktige spørsmålene i livet, hvorfor er vi her- hva er meningen med livet, finnes det en Gud? Noen har problemer med å få venner og føler seg ensomme.

Når noen opplever en krise eller traume, er det fint og nødvendig å snakke med noen om dette. Det kan være at en nær person eller noen i familien er alvorlig syk eller har gått bort. Det kan være opplevelse av misbruk, incest eller vold. Noen opplever at de nærmeste rundt dem har et rusproblem. Det er også noen som synes at livet er så vanskelig og komplisert at de går med tanker om å avslutte livet.

Det er dessverre mange vanskelige og kompliserte situasjoner og tilstander barn og unge kan komme opp i. Det kan være at livet nødvendigvis ikke er vanskelig på alle plan, heldigvis er det slik, men det som er vanskelig påvirker ofte det som er bra. Derfor er det fint å få hjelp og støtte til det som er vanskelig slik at det gode kan få fortsette å være godt.

Ta gjerne kontakt for bestilling av time, eller en uformell samtale.