Gruppeterapi

Gruppeterapi er for den som ønsker å jobbe med seg selv sammen med andre. Erfaringer med gruppeterapi  har vist at det kan være healende og meningsfylt  å delta i en sosial sammenheng  i en atmosfære av trygghet, tillit og omsorg blant gruppedeltakerne.  Dette gir rom for åpenhet og nærhet som kan hjelpe oss til å våge å vise mer av hvem vi er sammen med andre. Når vi gjør det, blir vi også bedre kjent med oss selv, noe som igjen gir en grunnleggende ro og trygghet på at det faktisk er godt nok å være seg selv.

Kvinnegruppe:

Denne gruppen er for deg som ønsker og ser verdien av å dele sårbarhet, styrke, glede, tristhet, lengsler med mer. Dette er en gruppe hvor vi kan tillate oss selv å leke litt, møte hverandre med hjertet og lete etter gleden som kommer innenfra.

Vi er alle unike sjeler, men mange av oss trenger hjelp til å finne styrken og aksepten inni oss til å være det. I denne gruppen skal det være rom for  å utforske vår unikhet og likhet.

I tillegg til samtale, vil vi også bruke meditasjon, qigong og bevegelse til musikk.

For mer informasjon, se tekst under bildet til venstre.

Gruppe for gestaltterapi studenter:

Dette er en en gruppe for studenter under utdanning. Det er en «her og nå» gruppe, uten fastlagt agenda. Temaer blir til underveis. Ta kontakt for mer informasjon.

Taushetsplikt

Det er svært viktig at ting det blir snakket om i gruppen ikke blir fortalt utenfor gruppen. Selvfølgelig kan du ønske å snakke om viktige ting med personer som står deg nær, men det er viktig at navn ikke blir nevnt og heller ikke spesiell informasjon som kan identifisere andre personer i gruppen.  Erfaring viser at det er svært sjelden at det skjer brudd på taushetsplikten i terapigrupper.