Individualterapi

Individualterapi er blant annet for deg som ønsker å få hjelp, støtte, og veiledning til å bearbeide noe som oppleves som vanskelig i livet.

Det kan være at du har opplevd en krise eller et traume i oppveksten, eller her og nå i livet ditt, som er vanskelige å forholde seg til. Det kan også være noe som andre i en nær relasjon har opplevd, som igjen påvirker deg. Mange oppsøker terapi når de blir klar over at måten de tenker på reduserer livskvaliteten deres, og hindrer dem i å leve det livet de ønsker. Noen trenger veiledning når de føler at livet er i ubalanse. De opplever kanskje at de blir oppslukt av egne og andres krav, slik at de mister seg selv, føler seg slitne og blir syke, og går glipp av livet «her og nå». Andre oppsøker terapi når de ønsker å bli bedre kjent med seg selv og potensialet sitt. Kanskje en føler at livet har stoppet litt opp og en ønsker hjelp til å finne en ny ”kurs” eller utforske mulighetene til å ta nye valg. Mange opplever å ha vanskelige relasjoner til barna sine, partneren, kollegaer, ledelsen på jobb, og ønsker veiledning og støtte til å utforske nye måter å omgås og kommunisere på.

Selv om en er voksen i alder, og lever et ”voksent liv” er det lett å føle seg liten og usikker på seg selv, og da kan det være godt å dele dette med en profesjonell terapeut, og få hjelp og støtte til å forholde seg til den ”usikre siden” som alle har på forskjellige måter. Kanskje du føler deg deprimert eller har angst som gir deg dårlig livskvalitet. Det er m.a.o. uendelig mange grunner til å gå i individualterapi, det er bare du selv som vet hvor skoen trykker!

Som terapeut er jeg opptatt av å skape en trygg og god atmosfære i terapirommet. Sammen skal vi med forsiktige skritt åpne opp dører som vil hjelpe deg til å se hvorfor du opplever livet ditt slik du gjør. Jeg er opptatt av å hjelpe klienten til å se sin egen unikhet og potensiale. Hvis det er noe i livet som er vanskelig, blir det viktig å se og erkjenne det som er, og finne måter og håndtere dette på. Jeg ønsker å hjelpe klienten til å se at vi har valg og muligheter selv om vi er midt i vanskelige livssituasjoner.

Som gestaltterapeut har jeg erfaring med: Store og små livskriser, belastende tankemønstre, samlivsproblemer/relasjonsproblemer, sorgarbeid/traumer, utmattelsessyndrom, angst/depresjoner, spiseforstyrrelser, incest-vold.

Ta gjerne kontakt for bestilling av time eller en uformell samtale.