Parterapi

Parterapi er for dere som ønsker hjelp til å utvikle forholdet deres. Det kan være at behovet for terapi oppstår gjennom en krise. Det kan være at en eller begge savner intimitet, fortrolighet og ”å bli sett” av partneren. Det kan være at den ene sliter med seg selv som naturlig nok påvirker den andre i paret.

Vi forandrer og utvikler oss gjennom livene vi lever, og noen ganger er det slik at et par vokser fra hverandre, de slutter å være kjærester og lever hvert sitt liv. Eller det motsatte, at samlivet blir for ”tett” slik at det blir for mye ”vi” og for lite ”jeg”.

I gestalterapi er vi opptatt av tilstedeværelse, her og nå, og det er dette paret øver seg på i terapien. Være til stede, og gjennom det oppleve hverandre, se hverandre, lytte til hverandre, snakke med hverandre. Det er her kjærligheten blir styrket, gamle sår blir healet, og forståelse og respekt oppstår.

I terapien vil dere få hjelp til å være til stede for hverandre, hjelp til å se mønstrene som dere har skapt sammen, og se mønstrene som hver av dere har tatt med seg inn i forholdet. Dere får hjelp til å bli bevisst på kommunikasjonen dere i mellom, og ikke minst få veiledning på hvordan dere kan ta vare på, og utvikle forholdet videre.

Noen ganger er det slik at et par har bestemt seg for å gå fra hverandre og trenger veiledning og støtte i denne prosessen.

Ta gjerne kontakt for bestilling av time eller en uformell samtale.