Om Eva

Som gestaltterapeut og qigonglærer er jeg opptatt av potensialet i å være til stede i livet. Det er gjennom tilstedeværelse, her og nå, vi kan erfare og bli kjent med oss selv som unike sjeler, finne svar, og ta valgene som vil gi oss et balansert og meningsfylt liv.

Min erfaring som terapeut er at vi er spesialister på oss selv, men trenger hjelp og støtte til å bevisstgjøre og synliggjøre denne kunnskapen. Når vi begynner å se oss selv som de unike og vakre sjelene vi er, blir det lettere å ta seg selv på alvor, bryte vaner og mønstre som hindrer oss i å være oss selv. Slik kan vi lettere oppnå et liv i balanse. Gestaltterapi og qigong er hver for seg, eller sammen, fantastiske hjelpemidler på denne reisen til å bli mer seg selv, til stede i livet, og til å finne den naturlige balansen i livet!

Jeg var ferdig utdannet gestaltterapeut i 2001. Siden har jeg tatt en 2 årig videreutdanning i gestaltterapi samt en 2 årig videreutdanning i veiledning ved Norsk Gestalt Institutt. Fra 2000 har jeg jobbet med individualklienter, par og ulike grupper. Jeg begynte å utdanne meg til qigonglærer i 2002, og har hatt egen virksomhet i qigong siden 2005.  Jeg går kontinuerlig i lære hos qigongmester Pierre Marleau.

Mindfulness praksis og teori har de siste årene blitt en viktig del av livet mitt, både gjennom egen selvutvikling, qigontrening og  gestaltterapi. Min qigonglærer og åndelige veileder Pierre Marleau har vært en stor inspirasjonskilde i denne sammenheng, sammen med Carl Showalter som har inspirert meg gjennom kurs og samtaler siden 2006. I løpet av mitt voksne liv har det gradvis blitt vekket en lengsel etter å erfare mer av kraften i å være til stede her og nå, og oppleve den indre stillheten og gleden som alltid er der bak teppet av tanker. Jeg er meget takknemlig for å ha blitt inspirert til å søke den « indre veien». Andre som har inspirert meg på denne veien er forfatter og åndelig veileder Eckhart Tolle, forfattere og mindfulness-lærere som blant annet Jon Kabat-Zinn, Michael de Vibe.

Jeg er lektor i idrettsfag med hovedfag/mastergrad innen sosialpsykologi. Jeg har også 1 avd. spesialpedagogikk, og er utdannet adjunkt i kroppsøvning og idrett med spesialpedagogikk som fordypning.

Jeg har tatt CST 1 og 2 i kraniosakralterapi ved Upledeger Institute. Jeg har også tatt diverse utdanninger og kurs i selvutvikling og spiritualitet.

Jeg har yrkeserfaring blant annet fra rusomsorgen, psykiatrien, ungdomsskolen og som Høgskolelektor. Jeg har vært studieveileder for psykosynteseutdanningen ved Norsk Institutt for Psykosyntese, NIP. I mange år har jeg jobbet som aerobicintruktør og hatt ansvaret for fagutvikling og utdanning av instruktører i aerobic for Norges Gymnastikk og Turnforbund. Jeg har også fordypet meg i dans som terapi (Fem Rytmer og Movement Medicine), og har undervist og ledet grupper i dette over flere år.

Jeg tilbyr:

  • Terapi og Coaching for enkeltpersoner, par og grupper.
  • Ukentlige qigonggrupper
  • Helgekurs i Yellow Pearl Qigong og meditasjon
  • Selvutviklingskurskurs
  • Foredrag med ulike temaer innenfor selvutvikling, stressmestring/hvordan leve et balansert og rikt liv?, team-styrking mm.